Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
course
Filter by Categories
teacher
Uncategorized
บทความ
ประกาศ

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 30 เมษายน 2563

กำหนดการการรับสมัครระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2563

วัน เวลากำหนดการสถานที่
 15 พฤศจิกายน -29 ธันวาคม 2563 
* สำหรับผู้สมัครที่สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ธันวาคม (ส่วนลด 15%) 
 สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 21,28 เเละ วันอาทิตย์ที่ 22,29 ธันวาคม2562 เวลา 10.00 -12.00 น.สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียน (มีส่วนลด 15%) ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค
2 มกราคม -31 มีนาคม 2563 
* สำหรับผู้สมัครที่สมัครและลงทะเบียนก่อน 31 มีนาคม (ส่วนลด 10%) 
 สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียน (มีส่วนลด 10%)ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2563 สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 3ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียน ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2563เรียนปรับพื้นฐานชั้น 1 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
30-31 พฤษภาคม 2563 (tentative date)ปฐมนิเทศนอกสถานที่
ต้นเดือนมิถุนายน 2563เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2563อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 พิเศษ !! ฟรีอบรมปรับพื้นฐาน