เข้าระบบ
username :
password :
เก็บสถานะ :
 
หลักสูตรของเรา
  ประมาณการค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร
  ทุนการศึกษา
หลักสูตร MSNE-IS (MSNE)
  ข้อมูลหลักสูตร MSNE ใหม่ ปี พ.ศ. 2559
  แผนการศึกษาของ MSNE ปรับปรุง พ.ศ. 2559 แผน ก (ทำวิจัย)
  แผนการศึกษา MSNE ปรับปรุง พ.ศ. 2559 แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
หลักสูตร MSNE-IS (MISS)
  ข้อมูลหลักสูตร MISS ปรับปรุง พ.ศ.2559
  แผนการศึกษาของ MISS ปรับปรุง พ.ศ. 2559 แผน ก (ทำวิจัย)
  แผนการศึกษา MISS ปรับปรุง พ.ศ. 2559 แผน ข (ไม่ทำวิจัย)
หลักสูตร MSIT
  ข้อมูลหลักสูตร MSIT ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559
  แผนการศึกษาของ MSIT ปรับปรุง พ.ศ. 2559 แผน ก (ทำวิจัย)
  แผนการศึกษาสาขาย่อย Data Analytics
  แผนการศึกษาสาขาย่อย Management in Digital Economy
  แผนการศึกษาสาขาย่อย Modern Technology Development
หลักสูตร Ph.D. IT
  ข้อมูลหลักสูตร Ph.D. IT ปรับปรุง พ.ศ. 2559
  แผนการศึกษา Ph.D. IT ปรับปรุง พ.ศ. 2559
บริการของเรา
  ตารางการเรียน
  ดาวโหลดแบบฟอร์มและใบคำร้อง
ระบบสนับสนุนการสอน
   e-classroom center
  การเผยแพร่สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2550
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2552
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครือข่าย 2554 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 (ปรับปรุง)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2558
ดาวน์โหลดเอกสารการทำโครงงาน/วิทยานิพนธ์
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงระบบสารสนเทศ
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าวคณะ
ประกาศข่าวกิจกรรม
ทำเนียบบุคลากร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
สถิติผู้เข้าชม
   คุณเข้าเป็นคนที่ :66471
   มีผู้ออนไลน์อยู่ : 1
   IP คุณ: 54.225.35.67
:: ศูนย์สอบ IT Certification ::
หน้าหลัก -> ศูนย์สอบ IT Certification
เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
IT Certification !!

(กำหนดการเปิดศูนย์สอบ เริ่ม เมษายนนี้แน่นอน!!)

บัณฑิตศึกษา สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

     ได้คำนึงถึง ความสำคัญของ ใบ certification ทางด้าน IT เนื่องจาก ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ได้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกรรมในประเทศไทยมากมาย
      เพื่อให้นักศึกษาที่จบ จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับ บริษัทชั้นนำ เหล่านั้น และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และเพื่อโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
      เราจึง ได้ ร่วมกับ สถาบัน pearson จัดตั้ง ศูนย์สอบ ใบ Certification ขึ้นมารองรับกับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร
      
      และวันนี้ บัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร พร้อมแล้ว ที่จะผลิตบัณฑิต ที่มีทั้งคุณภาพ และ ได้รับการรับรองจากนานาชาติ

ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.pearsonvue.com/it

 
Information Technology (IT) Certification Testing Programs:
 
สถานที่สอบ

 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้ง : อาคาร D ห้องบัณฑิตศึกษา สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
51 หมู่ 1 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขต หนองจอกกรุงเทพ 10530

โทรศัพท์ : 029883655 ต่อ 168
โทรสาร : 029884027

แผนที่มหาวิทยาลัย