Logo

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
 
 
กำหนดการการรับสมัครระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2562  
     
วัน เวลา กำหนดการ สถานที่
 1 พฤศจิกายน -31 มีนาคม 2562
( * สำหรับผู้สมัครที่สมัครและลงทะเบียนก่อน 31 มีนาคม (ส่วนลด 10%) 
รับสมัคร สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 26 เเละ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม2562 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 28 มกราคม 2562

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค
วันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 1 

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันเสาร์ที่ 23 เเละ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 2 (มีส่วนลด 10%) ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันเสาร์ที่ 30 เเละ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 31 มีนาคม 2562

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 3

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 3  ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

4 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน  2562

ต้นเดือน มิถุนายน 2562

เรียนปรับพื้นฐาน

ปฐมนิเทศ

ชั้น 1 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

N/A

ต้นเดือนมิถุนายน 2562 เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2562 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   

 

พิเศษ !! ฟรีอบรมปรับพื้นฐาน เเละรับส่วนลดค่าเทอม 10% เมื่อลงทะเบียนก่อน 31 มีนาคม 2561 

 

Copyrights by ITGrad.