กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 15 มิถุนายน 2561
 
 
กำหนดการการรับสมัครระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2561  
     
วัน เวลา กำหนดการ สถานที่
 1 ธันวาคม -31 มีนาคม 2561 รับสมัคร สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 27 เเละ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม2561 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 29 มกราคม 2561

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค
วันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 1 (มีส่วนลด 10%)

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันเสาร์ที่ 24 เเละ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 2 (มีส่วนลด 10%) ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันเสาร์ที่ 24 เเละ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 26 มีนาคม 2561

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 3

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 26 มีนาคม - 31 มีนาคม 2561 นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 3  ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 28-29 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

6 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน  2561

วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561

เรียนปรับพื้นฐาน

ปฐมนิเทศ

ชั้น 1 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

N/A

วันที่ - 15 มิถุนายน 2561

สอบสัมภาษณ์นอกรอบ ติดต่อ 02 9883666 ต่อ 4111 ค่ะ

ชั้น 1 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2561 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   

 

พิเศษ !! ฟรีอบรมปรับพื้นฐาน เเละรับส่วนลดค่าเทอม 10% เมื่อลงทะเบียนก่อน 31 มีนาคม 2561