กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอกตั้งแต่ วันนี้ (1 มกราคม 2560) ถึง 30 เมษายน 2560
 
 
กำหนดการการรับสมัครระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก  
     
วัน เวลา กำหนดการ สถานที่
 1 มกราคม -30 เมษายน 2560 รับสมัคร สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 1

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันเสาร์ที่ 25 เเละ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 27 มีนาคม 2560

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 28 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 2 ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันเสาร์ที่ 29 เเละ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 3

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 2 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 3 ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 8 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560

สอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย

(วันสัมภาษณืตามวันที่นัดกับนศ.)

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มิถุนายน - กรกฎาคม  2560

วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม  2560

เรียนปรับพื้นฐาน

ปฐมนิเทศ

ชั้น 1 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

N/A

วันที่ 5 สิงหาคม เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2560 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   

 

พิเศษ !! ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มีนาคม 2560 รับส่วนลดค่าหน่วยกิตเทอมเเรก 15%

           ฟรีอบรมปรับพื้นฐาน 5 หลักสูตร (หลักสูตรละ 2-3 วัน)