Follow us:

Opening Hour

Mon - Fri, 9:00 - 17:00
Sat - Sun, 8:30 - 16:30

Call Us

02-988-3655 ต่อ 1201

Email Us

itgrad@mut.ac.th
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

ขอเรียนเชิญนักศึกษาและคนที่สนใจเข้าฟังการสอบค้นคว้าอิสระ 2 เรื่อง ระบบการบันทึกและอนุมัติการทำงานล่วงเวลา โดย นายจักรกฤษณ์ ถาอ้น ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30-10.30 น. ที่ห้อง MIIX401: ห้องประชุมเล็ก

การสอบค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

ขอเรียนเชิญนักศึกษาและคนที่สนใจเข้าฟังการสอบค้นคว้าอิสระ 2 เรื่อง การประเมินโอกาสการไม่ชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตของลูกค้าแบบรายเดือน โดย นางสาวพรรณทิพา วรรณสุทธิ์ ในวัน 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30-11.30 น. ที่ห้อง MIIX401: ห้องประชุมเล็ก

การสอบค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

ขอเรียนเชิญนักศึกษาและคนที่สนใจเข้าฟังการสอบค้นคว้าอิสระ 2 เรื่อง การวิเคราะห์ความรู้สึกจากบทวิจารณ์และการให้คะแนนร้านอาหาร โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง โดย นายสรัล มีชัย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30-12.30 น. ที่ห้อง MIIX401: ห้องประชุมเล็ก

อาจารย์และเจ้าหน้าที่
รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
ห้องพัก : Q302 / werasak@mut.ac.th
รศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน
ห้องพัก : MIIX401 / mudarmee@mut.ac.th
รศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร
ห้องพัก : หอสมุด / suchada@mut.ac.th
ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล
ห้องพัก : MIIX401 / surachai@mut.ac.th
ผศ. ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร
ห้องพัก : MIIX401 / rungsimant@mut.ac.th
ดร.วินัย ศิลารวม
ห้องพัก : F402 / vinai@mut.ac.th
ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ
ห้องพัก : F402 / anuree@mut.ac.th
ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง
ห้องพัก : MIIX401 / jirapats@mut.ac.th
คุณอัญชลี สมสุข
ห้องพัก : D705
ศิษย์เก่า